Ostuinfo

Kuidas osta e-poes?

01.07.2016

 1. HIND

1.1. kodumasinad.ee hinnad kehtivad ainult e-poest ostetud kaupadele.

1.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

1.3.  Üle Eesti tööpäeviti kulleriga kauba tarnimisel lisandub kaubale transporditasu.

2. OSTUKORV JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

2.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete vajutanud lingile „Tõsta korvi“.

2.2. Ostukorvis olevate toodete vaatamiseks vajutage nupule paremal üleval servas tähisega “Minu ostukorv”. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „kogus“. Täitke tellimuslehel olevad andmeväljad. Lisage linnuke lahtrisse “Olen nõus e-poe ostutingimustega”. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Saada tellimus”.

2.3. E- tellimuse kinnitus saadetakse Teile elektronpostiga.

2.4 VANA TOOTE ÄRAVEDU

Tellides meie e-poest uue kodumasina pakume samaväärse vana seadme äravedu. Vana tagastatav toode peab olema kompaktne (nt. külmikul ei tohi eemaldada kompressorit, pesumasinal trumlit, jne.). Vana seade peab olema lahti ühendatud, puhastatud ja külmik sulatatud.

Vana seadme transporditasu on 15 eurot. Teenus valitav e-poes tootegrupis ``ERALDISEISVAD SUURED KODUMASINAD`` grupist TEENUSED.

Linnades Tallinn, Tartu, Pärnu, Haapsalu, Rakvere, Narva vana seadme äravedu korterist, kui valite uue toote kulleriga tuppa.

Valides kauba veo kulleriga maja ette, siis ka vana seade võetakse peale maja eest!

Kõikides maakondades on võimalik kodumajapidamisest pärinevaid elektroonikaseadmeid ära anda vastavates jäätmejaamades tasuta. Asjakohane teave teiste kogumispunktide kohta: www.eesringlus.ee.

2.5. Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

2.5 Toodete saadavus võib muutuda vastavalt lao hetkeseisule või tehniliste probleemide tõttu laoprogrammis.

3. TOODETE EEST TASUMINE

3.1. Makse aluseks olev e-tellimus saadetakse Teile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Palume enne tellimuse tasumist kontrollida, et tellimuses sisalduvad andmed vastavad Teie soovile.

3.2. Toodete eest saate tasuda:

 1. internetipanga kaudu
 2. ülekandega muul Teile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadiga)
 3. järelmaksuga - taotluse täitmine ostukorvis makseviiside valikus.

3.3. Toodete eest tellimuse alusel võib tasuda ettemaksuna 100%. Peale makse laekumist teavitatakse Teid toodete kohaletoimetamise ajast.

3.4. Juhul kui tellimuse eest tasute ettemaksuna 50% ulatuses tellimuse summast 3 päeva jooksul arvates tellimuse väljastamisest, tuleb ülejäänud 50% tasumisele kuuluvast summast tasuda 3 päeva jooksul arvates hetkest, kui Teid on teavitatud elektronposti teel valmisolekust toodete kohaletoimetamiseks.

3.5. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 3 päeva jooksul arvates tellimuse väljastamisest tasunud ettemaksu või Te ei ole 3 päeva jooksul arvates toodete kohaletoimetamise valmisolekust teatamisest tasunud ülejäänut 50% tasumisele kuuluvast summast.

3.6. Peale tellimuse eest tasumist väljastatakse Teile originaalarve koos kaubaga.

  

4. TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

4.1. Tooted koos eestikeelse kasutusjuhendi ja muude juurdekuuluvate dokumentidega toimetab AS Ottender & Valgmäe poolt valitud kullerfirma kohale eelnevalt kokkulepitud tähtaja jooksul. Võimalik tulla ise kaubale järgi meie kauplustesse vastavalt kaupluse  lahtioleku ajale või meie lattu aadressil: Harjumaa, Saku, Kivisalu tee 9, kell 9.00-16.00.

4.2. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa toodete eest tagastatakse Teile.

4.3. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, siis kullerfirma saadab tarnepäeva hommikul sõnumi kontakttelefonile, mis on välja toodud e-mailiga saadetud tellimuse kinnitusel. Sõnumis olevalt numbrilt võimalik küsida täpsemalt kulleri saabumisaega. Kaup tuuakse kaubikuga ligipääsetava kohani.

Juhul kui Teie poolt tellimise tegemisel esitatud sihtkohale juuredpääs eeldab eriluba või on eraldi tasustatud, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada AS Ottender & Valgmäed. Sellisel juhul on AS Ottender & Valgmäel õigus küsida kõrgemat transpordihinda, leppides selle suuruse eelnevalt Tellijaga kokku.

4.4. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

4.5. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. AS Ottender & Valgmäe ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.6. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja toodete väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud tootest teatada elektronposti aadressile myyk@kodumasinad.ee hiljemalt ühe tööpäeva jooksul peale toote kättesaamist. Vigastatud toode asendatakse või lepitakse Tellijaga kokku muu hüvituse viis.

5. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOODETE TAGASTAMINE

5.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist, oma tellimus tühistada, saates AS Ottender & Valgmäe elektronposti aadressile epood@kodumasinad.ee vastavasisulise teate koos arve numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.

5.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks, see tähendab, et tarbija peab asja käsitsema ja kasutama üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt teha seda poes. Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, saates AS Ottender & Valgmäe aadressile epood@kodumasinad.ee vastavasisulise teate, mis sisaldab järgmisi andmeid: tagastav toode; originaalarve number; arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda; aadress, kus tagastatavad kaubad asuvad ning tagastamise põhjus.

5.3. Tellimuse tühistamisel punkti 4.5 või punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest.

5.4. 14-päevase tutvumisõiguse alusel tagastatav toode peab olema kasutamata, puhas, originaalpakendis ja komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid, transpordipoldid, pakendamisel kasutatud materjal jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted). Juhul kui originaalpakend ei ole selle iseärasuste tõttu taastatav (vaakumkile vms.), siis peab toode olema pakendatud transpordiks sobival viisil, tagades toote säilimise.

Toote tagastamise otsesed kulud katab Ostja. Toote tagastus toimub AS Ottender & Valgmäe poolt valitud viisil ja ajal, leppides selles eelnevalt kokku Tellijaga.

5.5. Kui tagastatav toode ei vasta punktis 6.4 toodud tingimustele, on AS Ottender & Valgmäel õigus jätta toote maksumus tagastamata või teha seda osaliselt arvestades toote väärtuse vähenemist tingimuste rikkumise tõttu. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise summaga on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud kannab pool, kelle seisukoht ekspertotsusega osutus põhjendamatuks.

6. GARANTII JA NÕUETELE MITTEVASTAVATE TOODETE TAGASTAMINE

6.1. Kõikide AS Ottender & Valgmäe  poolt maaletoodud ja Eesti Vabariigis müüdud kodumasinate ning muude elektroonikaseadmete kohta kehtib tavatarbijale VõS § 218 sätestatud pretensioonide esitamise aeg 2 (kaks) aastat ostukuupäevast või asja üleandmise kuupäevast arvates, kui see on eraldi fikseeritud ostudokumendil. 

Kui seade osutub pretensioonide esitamise õiguse ajal defektseks varjatud materjali-, konstruktsiooni- ja/või valmistusvigade tõttu, kõrvaldab AS Ottender & Valgmäe poolt volitatud remondifirma defektid või vahetab toote osad ümber vastavalt kehtivatele seadustele ja alltoodud tingimustele. Kui seadme remont  kohapeal on võimatu, toimub  transport volitatud remonditöökotta AS Ottender & Valgmäe poolt valitud viisil ja kulul.  Tasuta vedu remonditöökotta kehtib ainult suuremõõtmeliste seadmete puhul

6.2 Tasuta remonti teostatakse ainult nendele seadmetele, mida on kasutatud vastavalt nende kasutusjuhendile kodustes tingimustes. Firma nimele ja kasutusse ostetud seadme puhul annab AS Ottender&Valgmäe seadmetele garantii 3 kuud.

6.3 Tasuta remondi õigus kehtib ainult originaal ostudokumendi (millel on volitatud müüja nimi, ostukuupäev ja tootemudel) esitamisel koos defektse seadmega.

6.3.1. Tasuta remonti ei teostata, kui seadme andmeplaat või -kleebis on eemaldatud, seda on muudetud või tehtud mitteloetavaks.

6.3.2. Tasuta remonti ei teostata järgmistel juhtudel:

 a) Transpordikahjustused

b) Seadme hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest ja/või kasutamisest ning ülekoormamisest põhjustatud vead

c) Seadme paigaldus- ja kasutusjuhendist ning ohutusnõuetest mittekinnipidamisest seadme paigaldamisel, voolu- ja/või veevõrku ühendamisel tekkinud vead. (NB! Kõik seadmed on mõeldud ühendamiseks maandatud pistikupessa.)

d) Kui seadet on remontinud selleks volitamata isik või remondifirma

e) Maaletoojast sõltumatutel põhjustel (õnnetused, äike, tulekahju, veekahjustused, pingekõikumised vooluvõrgus, lühised, katlakivi jms) tekkinud vead

f) Seadme vigastamisel mehaaniliselt või keemiliste ühenditega

g) Loomulikust kulumisest tingitud vigade puhul.

6.3.3.Tasuta kõrvaldamisele ei kuulu seadme töötamise seisukohalt ebaolulised vead nagu pinnakriimustused, värvimuutused jms, mis on tekkinud seadme kasutamise käigus. Samuti ei kuulu tasuta asendamisele normaalsest kulumisest tingitud osade rikked nagu hõõglambid, kaitsmed, liigutatavad ning kergelt purunevad klaas- ja plastmassosad (nupud, käepidemed, külmikute riiulid jms)

6.4.Tasuta remont pretensiooniaja jooksul ei hõlma toote puhastamist, hooldamist, kasutamise õpetamist. Loetletud põhjustel toimunud remondifirma visiit kuulub tasustamisele vastavalt firma hinnakirjale.

6.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

7. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

7.1. AS Ottender & Valgmäe vastutab Teie ees ja Teie vastutate AS Ottender & Valgmäe ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. AS Ottender & Valgmäe ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida AS Ottender & Valgmäe ei saanud mõjutada ning mille saabumist AS Ottender & Valgmäe ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8. MUUD TINGUMUSED

8.1. Kõiki kodumasinad.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. AS Ottender & Valgmäe ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.

8.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.3. Teie ja AS Ottender & Valgmäe vahel seoses kodumasinad.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

8.4 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

E-poe üld- ja tellimistingimused

01.07.2016

1. TINGIMUSTE ULATUD JA KEHTIVUS

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.kodumasinad.ee (edaspidi kodumasinad.ee )omaniku AS Ottender & Valgmäe vahel kodumasinad.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. 
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad kodumasinad.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. 
1.3 AS Ottender & Valgmäe´l  on õigus kodumasinad.ee arengu ja  turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muuta ning täienda. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest teatatakse interneti lehekülje www.kodumasinad.ee  kaudu ning need jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest www.kodumasinad.ee leheküljel.  Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja AS Ottender & Valgmäe vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. HIND

2.1. kodumasinad.ee hinnad kehtivad ainult e-poest ostetud kaupadele. 
2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Teie ostukorvis.


3. OSTUKORV JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete vajutanud lingile „Tõsta korvi“. 
3.2. Ostukorvis olevate toodete vaatamiseks vajutage nupule paremal üleval servas tähisega “Minu ostukorv”. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „kogus“. Täitke tellimuslehel olevad andmeväljad. Lisage linnuke lahtrisse “Olen nõus e-poe ostutingimustega”. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Saada tellimus”.  
3.3. E- tellimuse kinnitus saadetakse Teile elektronpostiga. 
3.4. Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.5 Toodete saadavus võib muutuda vastavalt lao hetkeseisule või tehniliste probleemide tõttu laoprogrammis.

4. TOODETE EEST TASUMINE

4.1. Makse aluseks olev e-tellimus saadetakse Teile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Palume enne tellimuse tasumist kontrollida, et tellimuses sisalduvad andmed vastavad Teie soovile. 
4.2. Toodete eest saate tasuda: 
1)internetipanga kaudu 
2)ülekandega muul Teile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadiga).
3)on võimalik taotleda  Bigbank järelmaksu, tehes selleks taotluse klikkides tellimuse kinnituse leheküljel „järelmaks“  
4.3. Toodete eest tellimuse alusel võib tasuda ettemaksuna 100% (v.a punkt 4.7 toodud tingimustel). Peale makse laekumist teavitatakse Teid toodete kohaletoimetamise ajast.
4.4. Juhul kui tellimuse eest tasute ettemaksuna 50% ulatuses (v.a punkt 4.7 toodud tingimustel) tellimuse summast 3 päeva jooksul arvates tellimuse väljastamisest, tuleb ülejäänud 50%  tasumisele kuuluvast summast tasuda 3 päeva jooksul arvates hetkest, kui Teid on teavitatud elektronposti teel valmisolekust toodete kohaletoimetamiseks. 
4.5. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 3 päeva jooksul arvates tellimuse väljastamisest tasunud ettemaksu või Te ei ole 3 päeva jooksul arvates toodete kohaletoimetamise valmisolekust teatamisest tasunud ülejäänut 50% tasumisele kuuluvast summast. 
4.6. Peale tellimuse eest tasumist väljastatakse Teile originaalarve koos kaubaga. 
4.7 Pakume klientidele Inbank AS - Kodumasinate järelmkasu, ESTO  järelmaksu ja LHV järelmaksu

4.7.1 INBANK AS - KODUMASINATE JÄRELMAKS TINGIMUSED:

- Ostusumma 100-2000 eurot, sisemakse 0%, periood 4-48 kuud, intress 15,9% aastas ostusummalt, lepingutasu 15 eurot, haldustasu 0,9 eurot kuus, taotleja vanus 21-70 aastat, taotleja netosissetulek peaks olema vähemalt 240 eurot kuus ja krediidikäitumienkorrektne.

Järelmaksu krediidi kulukuse määr on 36,29% aastas järgmistel näidistingimustel: lepingueseme hind kohe tasudes (netohind) 1000 EUR, krediidisumma 1000 EUR, sissemakse 0 EUR, lepinguperiood 24 kuud, fikseeritud intressimäär aastas 15,9% arvestatuna ostusummalt, lepingutasu 15 EUR. Igakuine osamakse 56,49 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 1355,67 EUR. Krediidiandjaks on Inbank AS (tegevusloa nr 4.1-1/31, tegevuskoht Niine 11, Tallinn, tel 640 8080). Enne lepingu sõlmimist tutvu hoolikalt soovitava lepingu tingimustega ja vajadusel konsulteeri Inbank AS-i töötaja või muu asjatundjaga.

4.7.2 ESTO järelmaks (ESTO AS) – ei soovi maksta kogu summat korraga? Maksa osamaksete kaupa!

Kasuta toodete või teenuste eest maksmisel just ESTO järelmaksu – kõige soodsam, mugavam ja kiirem järelmaksulink Eestis!

Lisa tooted ostukorvi, kinnita oma tellimus ning vali makseviisidest Kodumasinad järelmaksulink. Maksmisel valige sobiv periood, igakuise osamakse suurus ning digiallkirjastage mugavalt ID-kaardi või Mobiili-ID abil.

ESTO järelmaksu puhul on tegemist ülimalt kiire ning mugava makselahendusega, mis aitab koostada sulle sinu poolt valitud perioodi alusel maksegraafiku. Antud makselahendus teeb otsuse reaalajas ning aitab ostu sooritada vähem kui 60 sekundiga.

TÄHELEPANU! Iga järelmaks on finantskohustus. Enne järelmaksulepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse tingimustega ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.

Järelmaksu pakkujaks on ESTO AS (reg. kood 14180709).

ESTO järelmaksu tavatingimused on järgmised:

 • Intress alates 0%
 • Lepingutasu alates 0 eurost
 • Periood kuni 4 aastat

ESTO järelmaksu saavad taotleda kõik 18-70-aastased Eesti Vabariigi kodanikud.

 Maksa mugavalt ja kiiresti osamaksete kaupa! ESTO järelmaksuga kaupade ostmine on sama turvaline ja mugav nagu pangalingiga maksmine. Kinnita tellimus ja personaalsete tingimuste nägemiseks ning ostu edukaks sooritamiseks logi sisse Mobiil-ID, Smart-ID või ID-kaardi abil. Järelmaksulepingut on võimalik vormistada ka ettevõttele.

Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda. Näiteks 2049-eurose laenusumma puhul 12 kuuks fikseeritud intressiga 14% aastas ja lepingutasuga 14.90 eurot on krediidi kulukuse määr 31.12%, kuumakse suurus 197.14 eurot ning tarbija poolt tagasimakstav kogusumma 2365.68 eurot.

 

5. TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

5.1. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude juurdekuuluvate dokumentidega toimetab AS Ottender & Valgmäe poolt valitud kullerfirma kohale eelnevalt kokkulepitud tähtaja jooksul. Võimalik tulla ise kaubale järgi meie lattu aadressil: Harjumaa, Saku, Kivisalu tee 9, kell 9.00-16.00.
5.2. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa toodete eest tagastatakse Teile. 
5.3. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, siis võtab kuller tarne osas kliendiga ühendust kauba kättesaamise päeval kontaktelefonil, mis on välja toodud e-mailiga saadetud tellimuse kinnitusel. Kaup tuuakse kaubikuga ligipääsetava kohani.
Juhul kui Teie poolt tellimise tegemisel esitatud sihtkohale juuredpääs eeldab eriluba või on eraldi tasustatud, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada AS Ottender & Valgmäed. Sellisel juhul on AS Ottender & Valgmäel õigus küsida kõrgemat transpordihinda, leppides selle suuruse eelnevalt Tellijaga kokku.
5.4. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik. 
5.5. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. AS Ottender & Valgmäe ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. 
5.6. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja toodete väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud tootest teatada elektronposti aadressile myyk@kodumasinad.ee hiljemalt ühe tööpäeva jooksul peale toote kättesaamist. Vigastatud toode asendatakse või lepitakse Tellijaga kokku muu hüvituse viis.

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist, oma tellimus tühistada, saates AS Ottender & Valgmäe elektronposti aadressile epood@kodumasinad.ee vastavasisulise teate koos arve numbriga ning oma arvelduskonto numbriga. 
6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, saates AS Ottender & Valgmäe aadressile epood@kodumasinad.ee vastavasisulise teate, mis sisaldab järgmisi andmeid: tagastav toode; originaalarve number; arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda; aadress, kus tagastatavad kaubad asuvad ning tagastamise põhjus.
6.3. Tellimuse tühistamisel punkti 4.5 või punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest.
6.4. 14-päevase tutvumisõiguse alusel tagastatav toode peab olema kasutamata, puhas, originaalpakendis ja komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid, transpordipoldid, pakendamisel kasutatud materjal jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted). Juhul kui originaalpakend ei ole selle iseärasuste tõttu taastatav (vaakumkile vms.), siis peab toode olema pakendatud transpordiks sobival viisil, tagades toote säilimise.
Toote tagastamise otsesed kulud katab Ostja. Toote tagastus toimub  AS Ottender & Valgmäe poolt valitud viisil ja ajal, leppides selles eelnevalt kokku Tellijaga.
6.5. Kui tagastatav toode ei vasta punktis 6.4 toodud tingimustele, on AS Ottender & Valgmäel õigus jätta toote maksumus tagastamata või teha seda osaliselt arvestades toote väärtuse vähenemist tingimuste rikkumise tõttu. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise summaga on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud kannab pool, kelle seisukoht ekspertotsusega osutus põhjendamatuks.

7. GARANTII JA NÕUETELE MITTAVASTAVATE TODDETE TAGASTAMINE

7.1. Kõikide AS Ottender & Valgmäe  poolt maaletoodud ja Eesti Vabariigis müüdud kodumasinate ning muude elektroonikaseadmete kohta kehtib tavatarbijale VÕS § 218 sätestatud pretensioonide esitamise aeg 2 (kaks) aastat ostukuupäevast või asja üleandmise kuupäevast arvates, kui see on eraldi fikseeritud ostudokumendil. 
Kui seade osutub pretensioonide esitamise õiguse ajal defektseks varjatud materjali-, konstruktsiooni- ja/või valmistusvigade tõttu, kõrvaldab AS Ottender & Valgmäe poolt volitatud remondifirma defektid või vahetab toote osad ümber vastavalt kehtivatele seadustele ja alltoodud tingimustele. Kui seadme remont  kohapeal on võimatu, toimub  transport volitatud remonditöökotta AS Ottender & Valgmäe poolt valitud viisil ja kulul.  Tasuta vedu remonditöökotta kehtib ainult suuremõõtmeliste seadmete puhul
7.2 Tasuta remonti teostatakse ainult nendele seadmetele, mida on kasutatud vastavalt nende kasutusjuhendile kodustes tingimustes. Firma nimele ja kasutusse ostetud seadme puhul annab AS Ottender&Valgmäe seadmetele garantii 3 kuud. 
7.3 Tasuta remondi õigus kehtib ainult originaal ostudokumendi (millel on volitatud müüja nimi, ostukuupäev ja tootemudel) esitamisel koos defektse seadmega.
  7.3.1. Tasuta remonti ei teostata, kui seadme andmeplaat või -kleebis on eemaldatud, seda on muudetud või tehtud mitteloetavaks.
  7.3.2. Tasuta remonti ei teostata järgmistel juhtudel:
  a) Transpordikahjustused
b) Seadme hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest ja/või kasutamisest ning ülekoormamisest põhjustatud vead
c) Seadme paigaldus- ja kasutusjuhendist ning ohutusnõuetest mittekinnipidamisest seadme paigaldamisel, voolu- ja/või veevõrku ühendamisel tekkinud vead. (NB! Kõik seadmed on mõeldud ühendamiseks maandatud pistikupessa.)
d) Kui seadet on remontinud selleks volitamata isik või remondifirma
e) Maaletoojast sõltumatutel põhjustel (õnnetused, äike, tulekahju, veekahjustused, pingekõikumised vooluvõrgus, lühised, katlakivi jms) tekkinud vead
f) Seadme vigastamisel mehaaniliselt või keemiliste ühenditega
g) Loomulikust kulumisest tingitud vigade puhul.
 7.3.3.Tasuta kõrvaldamisele ei kuulu seadme töötamise seisukohalt ebaolulised vead nagu pinnakriimustused, värvimuutused jms, mis on tekkinud seadme kasutamise käigus. Samuti ei kuulu tasuta asendamisele normaalsest kulumisest tingitud osade rikked nagu hõõglambid, kaitsmed, liigutatavad ning kergelt purunevad klaas- ja plastmassosad (nupud, käepidemed, külmikute riiulid jms)
7.4. Tasuta remont pretensiooniaja jooksul ei hõlma toote puhastamist, hooldamist, kasutamise õpetamist. Loetletud põhjustel toimunud remondifirma visiit kuulub tasustamisele vastavalt firma hinnakirjale.
 7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

8.1. AS Ottender & Valgmäe vastutab Teie ees ja Teie vastutate AS Ottender & Valgmäe ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 
8.2. AS Ottender & Valgmäe ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida AS Ottender & Valgmäe ei saanud mõjutada ning mille saabumist AS Ottender & Valgmäe ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. MUUD TINGIMUSED

9.1. Kõiki kodumasinad.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. AS Ottender & Valgmäe ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. 
9.3. Teie ja AS Ottender & Valgmäe vahel seoses kodumasinad.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Järelmaksu tingimused

01.07.2016

Kodumasinad.ee järelmaks – ei soovi maksta kogu summat korraga? Maksa osamaksete kaupa!

Kasuta toodete või teenuste eest maksmisel just Kodumasinad.ee järelmaksu – kõige soodsam, mugavam ja kiirem järelmaksulink Eestis!

Lisa sobivad tooted ostukorvi, kinnita oma tellimus ning vali makseviisidest Kodumasinad.ee järelmaksulink. Maksmisel valige sobiv periood, igakuise osamakse suurus ning digiallkirjastage mugavalt ID-kaardi või Mobiili-ID abil.

Kodumasinad.ee järelmaksu puhul on tegemist ülimalt kiire ning mugava makselahendusega, mis aitab koostada sulle sinu poolt valitud perioodi alusel maksegraafiku. Antud makselahendus teeb otsuse reaalajas ning aitab ostu sooritada vähem kui 60 sekundiga.

TÄHELEPANU! Iga järelmaks on finantskohustus. Enne järelmaksulepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse tingimustega ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.

Kodumasinad.ee järelmaksu pakkujaks on ESTO AS (reg. kood 14180709). Rohkem infot ESTO kohta: www.esto.ee

Kodumasinad.ee järelmaksu tavatingimused on järgmised:

 • Intress alates 0%
 • Lepingutasu alates 0 eurost
 • Periood kuni 4 aastat

Kodumasinad.ee järelmaksu saavad taotleda kõik 18-70-aastased Eesti Vabariigi kodanikud. Kodumasinad.ee järelmaksu on võimalik vormistada kiirelt ja mugavalt ka juriidilise isikule.

Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda. Näiteks 2049-eurose laenusumma puhul 12 kuuks fikseeritud intressiga 14% aastas ja lepingutasuga 14.90 eurot on krediidi kulukuse määr 31.12%, kuumakse suurus 197.14 eurot ning tarbija poolt tagasimakstav kogusumma 2365.68 eurot.

 
 

Inbank AS

Kodumasinad pakub oma klientidele koostöös  Inbank Finace AS-ga soodsat, kiiret ja mugavat järelmaksu vormistamise võimalust e-poest lahkumata. Taotluse täitmine ostukorvist, peale toodete ostukovi tõstmist. Taotlusele saad vastuse koheselt ning lepingu saad digitaalselt allkijastada sõltumata kohast ja kellaajast.

Järelmaksu tingimused:

 • Ostusumma 100-10 000eurot
 • Sissemakse alates 0%
 • Periood 4-48 kuud
 • Intress 9,9% finantseeritavalt summalt
 • Lepingutasu 9,9 eurot
 • Haldustasu 0 eur
 • Taotleja vanus 19-85 aastat
 • Taotleja netosissetulek peaks olema vähemalt 240 eurot kuus ning eelnev krediidikäitumine korrektne

 

Tähelepanu, tegemist on finantsteenusega! Järelmaksu krediidikulukuse määr on 22,51% aastas järgmistel näidistingimustel: lepingueseme hind kohe tasudes (netohind) 250 EUR, krediidisumma 250 EUR, sissemakse 0 EUR, lepinguperiood 24 kuud, fikseeritud intressimäär aastas 9,9% arvestatuna ostusummalt, lepingutasu 9,9 EUR, igakuine haldustasu 0 EUR. Igakuine osamakse 12,86 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 308,5 EUR. Krediidiandjaks on Inbank Finance AS (tegevusloa nr 4.1-1/31, tegevuskoht Niine 11, Tallinn, tel 640 8080).  Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt soovitava lepingu tingimustega ja vajadusel konsulteerige Inbank Finance AS-i töötajaga või muu asjatundjaga

 

Swedbanki väikelaen – lihtsam kui järelmaks 
Pakume koostöös Swedbankiga soodustingimustel väikelaenu.
 

 

See on mugav ja kiire viis tasuda oma ostu eest kohe, tagasi saad maksta hiljem osade kaupa.
- Lepingutasu 0 €
- Eritingimustel väikelaenu saamiseks kasuta taotlusel sooduskoodi KODUMASINAD

Kuidas toimida?
1. Vali äpist või internetipangast väikelaen.
2. Täida taotlus ja lisa sinna sooduskood.
3. Saad kiire vastuse taotlusele.
4. Sõlmi leping ja raha laekub kohe Sinu kontole.
5. Soorita ost.

 

Soodustusest lähemalt: www.swedbank.ee/vaikelaen

 

Väikelaenu pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri spetsialistiga. Krediidi kulukuse määr on 19,714% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 2000 €, fikseeritud intress 17,90% jäägilt, lepingutasu 0 €, laenuperiood 2 aastat, tagasimaksete arv 24, tagasimaksete summa 2365,44 €, krediidi kogukulu 365,44 €, krediidi kogusumma 2365,44 €.

 

 

 

Makseviisid

01.07.2016

Makse aluseks olev e-tellimus saadetakse Teile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Palume enne tellimuse tasumist kontrollida, et tellimuses sisalduvad andmed vastavad Teie soovile.

PANAGALINGIGA MAKSMINE

Peale tellimuse esitamist klikkige soovitud panga lingile: SWEDBANK, SEB, LHV, COOP. Kui olete makse sooritanud siirduge tagasi kaupmehe juurde.

MAKSA ARVEGA

Toodete eest tellimuse alusel võib tasuda ettemaksuna 100%. Peale makse laekumist teavitatakse Teid toodete kohaletoimetamise ajast.
Juhul kui tellimuse eest tasute ettemaksuna 50% ulatuses tellimuse summast 3 päeva jooksul arvates tellimuse väljastamisest, tuleb ülejäänud 50% tasumisele kuuluvast summast tasuda 3 päeva jooksul arvates hetkest, kui Teid on teavitatud elektronposti teel valmisolekust toodete kohaletoimetamiseks. Ettemaksuarve maksekorraldusele märkige selgituseks tellimuse number (E10000..).
Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 3 päeva jooksul arvates tellimuse väljastamisest tasunud ettemaksu või Te ei ole 3 päeva jooksul arvates toodete kohaletoimetamise valmisolekust teatamisest tasunud ülejäänut 50% tasumisele kuuluvast summast.
Peale tellimuse eest tasumist väljastatakse Teile originaalarve koos kaubaga.

INBANK AS - Kodumasinad järelmaks TAOTLEMINE

 • Ostusumma 100-2000 eurot
 • Sissemaks alates 0%
 • Periood 4-48 kuud
 • Intress 15,9% aastas ostusummalt
 • Lepingutasu 0 eurot
 • Haldustasu 0,9 eurot kuus
 • Taotleja vanus 21-70 aastat
 • Taotleja netosissetulek peaks olema vähemalt 240 eurot kuus ning eelnev krediidikäitumine korrektne.

 

Järelmaksu krediidi kulukuse määr on 35,51% aastas järgmistel näidistingimustel: lepingueseme hind kohe tasudes (netohind) 1000 EUR, krediidisumma 1000 EUR, sissemakse 0 EUR, lepinguperiood 24 kuud, fikseeritud intressimäär aastas 15,9% arvestatuna ostusummalt, lepingutasu 0 EUR. Igakuine osamaske 55,69 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 1336,36 EUR. Krediidiandjaks on Inbank AS (tegevusloa nr 4.1-2/31, tegevuskoht Niine 11, Tallinn, tel 640 8080). Enne lepingu sõlmimist tutvu hoolikalt soovitava lepingu tingimustega ja vajadusel konsulteeri Inbank AS-i töötaja või muu asjatundjaga.

 

TFBank järelmaksu tingimused ja nõuded kliendile.

 • Järelmaksuga soetatava kauba maksumus 100 - 7500 eurot
 • Järelmaksu periood 3-60 kuud
 • Intress 14,5% algsummalt
 • Sissemaks 0%
 • Ühekordne lepingutasu 0 eurot
 • Igakuine konto haldustasu 0,90 eurot
 • Kliendi vanus 18 - 75 eluaastat
 • Püsiv ametlik sissetulek isiklikule arveldusarvele, milleks on palk või pension. Isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart, EV pass). Alaline elukoht Eesti Vabariigis.

 Osamaksetega tasumiseks müügilepingu sõlmimisel:

 • Järelmaksu taotlus täidetakse ostukorvis valides makseviisiks TFBank järelmaksu.
 • Otsuse järelmaksu taotlusele saab koheselt, seejärel saate lepingu allkirjastada.
 • Lepingutasu liidetakse ostusummale.
 • Osamaksed tasutakse TF BANK AS (PUBL.) EESTI FILIAAL-ile arve alusel.

Järelmaksu pakub TF BANK AS (PUBL.) EESTI FILIAAL. Järelmaksu igakuine osamakse suurus 32,55 EUR ja krediidi kulukuse määr on 30,53% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba/teenuse maksumus 599 EUR, sisse-makse 0%, krediidisumma 599 EUR, intress 14,5% algsummalt aastas (fikseeritud), lepingutasu 0 EUR, järelmaksu periood 24 kuud, tasumine igakuiste annuiteet maksetena. Maksete kogusumma 781,32 EUR.

 

 

ESTO järelmaks (ESTO AS) – ei soovi maksta kogu summat korraga? Maksa osamaksete kaupa!

Kasuta toodete või teenuste eest maksmisel just ESTO järelmaksu – kõige soodsam, mugavam ja kiirem järelmaksulink Eestis!

Lisa tooted ostukorvi, kinnita oma tellimus ning vali makseviisidest Kodumasinad järelmaksulink. Maksmisel valige sobiv periood, igakuise osamakse suurus ning digiallkirjastage mugavalt ID-kaardi või Mobiili-ID abil.

ESTO järelmaksu puhul on tegemist ülimalt kiire ning mugava makselahendusega, mis aitab koostada sulle sinu poolt valitud perioodi alusel maksegraafiku. Antud makselahendus teeb otsuse reaalajas ning aitab ostu sooritada vähem kui 60 sekundiga.

TÄHELEPANU! Iga järelmaks on finantskohustus. Enne järelmaksulepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse tingimustega ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.

Järelmaksu pakkujaks on ESTO AS (reg. kood 14180709).

ESTO järelmaksu tavatingimused on järgmised:

 • Intress alates 0%
 • Lepingutasu alates 0 eurost
 • Periood kuni 4 aastat

ESTO järelmaksu saavad taotleda kõik 18-70-aastased Eesti Vabariigi kodanikud.

 Maksa mugavalt ja kiiresti osamaksete kaupa! ESTO järelmaksuga kaupade ostmine on sama turvaline ja mugav nagu pangalingiga maksmine. Kinnita tellimus ja personaalsete tingimuste nägemiseks ning ostu edukaks sooritamiseks logi sisse Mobiil-ID, Smart-ID või ID-kaardi abil. Järelmaksulepingut on võimalik vormistada ka ettevõttele.

Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda. Näiteks 2049-eurose laenusumma puhul 12 kuuks fikseeritud intressiga 14% aastas ja lepingutasuga 14.90 eurot on krediidi kulukuse määr 31.12%, kuumakse suurus 197.14 eurot ning tarbija poolt tagasimakstav kogusumma 2365.68 eurot.

 

Swedbanki väikelaen – lihtsam kui järelmaks 
Pakume koostöös Swedbankiga soodustingimustel väikelaenu.
 

See on mugav ja kiire viis tasuda oma ostu eest kohe, tagasi saad maksta hiljem osade kaupa.
- Lepingutasu 0 €
- Eritingimustel väikelaenu saamiseks kasuta taotlusel sooduskoodi KODUMASINAD

Kuidas toimida?
1. Vali äpist või internetipangast väikelaen.
2. Täida taotlus ja lisa sinna sooduskood.
3. Saad kiire vastuse taotlusele.
4. Sõlmi leping ja raha laekub kohe Sinu kontole.
5. Soorita ost.

Soodustusest lähemalt: www.swedbank.ee/vaikelaen

Väikelaenu pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri spetsialistiga. Krediidi kulukuse määr on 19,714% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 2000 €, fikseeritud intress 17,90% jäägilt, lepingutasu 0 €, laenuperiood 2 aastat, tagasimaksete arv 24, tagasimaksete summa 2365,44 €, krediidi kogukulu 365,44 €, krediidi kogusumma 2365,44 €.

 

 

Tarneviisid

01.07.2016

TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

1. Üle Eesti tööpäeviti kulleriga kauba tarnimisel lisandub kaubale transporditasu vastavalt tellimuse summale:

 •  tellimuse summa kuni 100 € - transporditasu 5,90 . Teenust pakume üle Eesti.
   
   
 • tellimuse summa üle 100 € - transporditasu 5,90 €. Kehtib toodetele valitud kaubagruppides (tooted kaaluga alla 30 kg): pliidiplaadid, mikrolaineahjud (k.a. integreeritavad), õhupuhastajad, miniahjud, köögiväikemasinad, espressomasinad, tolmuimejad, kõlarid, printerid. Teenust pakume üle Eesti.
 •  tellimuse summa üle 100 € transporditasu 19,90 € - Kojuvedu maja ette. Teenust pakume üle Eesti. Kaubad tuuakse kohani, kuhu on võimalik sõita kaubaautoga (v.a. kõik väikesaared)
 •  tellimuse summa üle 100 € transporditasu 19,90 € - Kojuvedu korterisse või eramusse. Teenust pakume ainult nendes linnades (asustusüksus): Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere, Haapsalu ja Narva. Kaup tuuakse korteri või maja välisuksest sisse esimesse koridori.
 • Väikesaartele kauba transport erikokkuleppel.

 Teenused Tallinnas, Viimsis, Maardus ja Peetris:

 • Täisteenus 59 - tavapaigalduse pakett sisaldab (v.a gaasipliidid) - toome uue kodumasina tuppa, paigaldame ühe kodumasina olemasolevatesse võrkudesse/TV jalal. Teeme toote kasutamise lühiõpetuse. Täisteenuse kestvus on maksimaalselt 30 minutit. *Iga täiendava 30 minuti eest lisandub lisatasu 20 €
   
 • Täisteenus eripaigaldus 84 € - eripaigalduse pakett sisaldab (v.a. gaasipliidid) - toome uue kodumasina tuppa, paigaldame ühe integreeritud tehnika / kubu paigaldus/ TV seinale/ uste poolsuste vahetamine. Teeme toote kasutamise lühiõpetuse. Täisteenuse kestvus on maksimaalselt 1 tund.
  *Iga täiendava 30 minuti eest lisandub lisatasu 20 €.

  Teenust pakub Instacargo OÜ ja täpsem info registreerimiseks peale tellimuse tasumist meilile. 

   

Võimalike transpordiviiside valikut ja transpordi summat näeb ostukorvis pärast nupu "Telli" vajutamist.

2. Tellides meie e-poest uue kodumasina pakume samaväärse vana seadme äravedu. Vana tagastatav toode peab olema kompaktne (nt. külmikul ei tohi eemaldada kompressorit, pesumasinal trumlit, jne.). Vana seade peab olema lahti ühendatud, puhastatud ja külmik sulatatud.

Vana seadme transporditasu on 15 eurot. Teenus valitav e-poes tootegrupis TEENUSED: lisa korvi siit

Linnades Tallinn, Tartu, Pärnu, Haapsalu, Rakvere, Narva vana seadme äravedu korterist, kui valite uue toote kulleriga korterisse. Vana seade peab olema valmis koridoris välisukse juures.

Valides kauba veo kulleriga maja ette, siis ka vana seade võetakse peale maja eest!

3. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude juurdekuuluvate dokumentidega toimetab kohale AS Ottender & Valgmäe poolt valitud kullerfirma. Kui kaup on Saku laos olemas ja raha laekumine on toimunud kella 11.00-ks, siis tarnime kauba kolme tööpäeva jooksul.

4. Võimalik tulla ise kaubale järgi meie kauplustesse üle Eesti - tasuta. Saadame täiendava kinnituse e-mailile toote väljastamise aja kohta. Sageli on kaupluses koheselt saadaolev toode pakendist välja võetud ehk siis tegemist on müügisaalis oleva näidisega. Kui kaup ei asu kaupluse laos, siis on kohaletoimetamise aeg kuni 7 päeva.

Kauba väljastmine laost (Kivisalu tee 9, Saku) - tasuta. Ladu avatud tööpäevadel kella 9-17.

Kauba väljastamine Maardu laost ( Vana- Narva mnt. 20, ladu nr. 7) - tasuta. Ladu avatud tööpäeviti kella 9-16.

5. Kullerfirma saadab tarnepäeva hommikul sõnumi kontakttelefonile, mis on välja toodud e-mailiga saadetud tellimuse kinnitusel. Sõnumis olevalt numbrilt võimalik küsida täpsemalt kulleri saabumisaega. Kaup tuuakse kaubikuga ligipääsetava kohani.
Juhul kui Teie poolt tellimise tegemisel esitatud sihtkohale juuredpääs eeldab eriluba või on eraldi tasustatud, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada AS Ottender & Valgmäed. Sellisel juhul on AS Ottender & Valgmäel õigus küsida kõrgemat transpordihinda, leppides selle suuruse eelnevalt tellijaga kokku. 

6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. AS Ottender & Valgmäe ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. 

7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne kauba vastuvõtmist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja toodete väliste vigastuste korral tuleb märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud tootest teatada koheselt elektronposti aadressile epood@kodumasinad.ee (kauplusest ostu korral vastava kaupluse e-mailile) hiljemalt ühe tööpäeva jooksul peale toote kättesaamist. Teatele tuleb lisada fotod vigastusest ja toote pakendist vigastuse asukohas.

8. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada, saates AS Ottender & Valgmäe elektronposti aadressile epood@kodumasinad.ee vastavasisulise teate koos arve numbriga ning oma arvelduskonto numbriga ning Teie poolt tasutud summa toodete eest tagastatakse Teile.

Tagastamisõigus

01.07.2016

TELLIMUSE TÜHISTAMINE TOODETE TAGASTAMINE

1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist, oma tellimus tühistada, saates AS Ottender & Valgmäe elektronposti aadressile epood@kodumasinad.ee vastavasisulise teate koos arve numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.

2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks, see tähendab, et tarbija peab asja käsitsema ja kasutama üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt teha seda poes. Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, saates AS Ottender & Valgmäe aadressile epood@kodumasinad.ee vastavasisulise teate, mis sisaldab järgmisi andmeid: tagastatav toode; originaalarve number; arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda; aadress, kus tagastatavad kaubad asuvad ning tagastamise põhjus.

3. 14-päevase tutvumisõiguse alusel tagastatav toode peab olema kasutamata, puhas, originaalpakendis ja komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid, transpordipoldid, pakendamisel kasutatud materjal jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted). Juhul kui originaalpakend ei ole selle iseärasuste tõttu taastatav (vaakumkile vms.), siis peab toode olema pakendatud transpordiks sobival viisil, tagades toote säilimise.

Toote tagastamise otsesed kulud katab Ostja. Toote tagastus toimub AS Ottender & Valgmäe poolt valitud viisil ja ajal, leppides selles eelnevalt kokku Tellijaga.

4. Kui tagastatav toode ei vasta punktis 3 toodud tingimustele, on AS Ottender & Valgmäel õigus jätta toote maksumus tagastamata või teha seda osaliselt arvestades toote väärtuse vähenemist tingimuste rikkumise tõttu. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise summaga on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud kannab pool, kelle seisukoht ekspertotsusega osutus põhjendamatuks.

Turvalisus

01.07.2016

ANDMEKAITSE

Kõiki AS Ottender & Valgmäe e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. AS Ottender & Valgmäe ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohale toimetamiseks kliendi nime, telefoninumbrit ja kohaletoimetamise aadressi.

Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.