Tagastamisõigus

TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOODETE TAGASTAMINE

1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist, oma tellimus tühistada, saates AS Ottender & Valgmäe elektronposti aadressile epood@kodumasinad.ee vastavasisulise teate koos arve numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.

2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks, see tähendab, et tarbija peab asja käsitsema ja kasutama üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt teha seda poes. Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, saates AS Ottender & Valgmäe aadressile epood@kodumasinad.ee vastavasisulise teate, mis sisaldab järgmisi andmeid: tagastatav toode; originaalarve number; arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda; aadress, kus tagastatavad kaubad asuvad ning tagastamise põhjus.

3. 14-päevase tutvumisõiguse alusel tagastatav toode peab olema kasutamata, puhas, vigastusteta, originaalpakendis ja komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid, transpordipoldid (ei tohi olla eemaldatud), pakendamisel kasutatud materjal jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted). Juhul kui originaalpakend ei ole selle iseärasuste tõttu taastatav (vaakumkile vms.), siis peab toode olema pakendatud transpordiks sobival viisil, tagades toote säilimise.

Toote tagastamise otsesed kulud katab Ostja. Toote tagastus toimub AS Ottender & Valgmäe poolt valitud viisil ja ajal, leppides selles eelnevalt kokku Tellijaga.

4. Kui tagastatav toode ei vasta punktis 3 toodud tingimustele, on AS Ottender & Valgmäel õigus jätta toote maksumus tagastamata või teha seda osaliselt arvestades toote väärtuse vähenemist tingimuste rikkumise tõttu. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise summaga on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud kannab pool, kelle seisukoht ekspertotsusega osutus põhjendamatuks.