Kuidas osta e-poes?

01.07.2016

 1. HIND

1.1. kodumasinad.ee hinnad kehtivad ainult e-poest ostetud kaupadele.

1.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

1.3.  Üle Eesti tööpäeviti kulleriga kauba tarnimisel lisandub kaubale transporditasu.

2. OSTUKORV JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

2.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete vajutanud lingile „Tõsta korvi“.

2.2. Ostukorvis olevate toodete vaatamiseks vajutage nupule paremal üleval servas tähisega “Minu ostukorv”. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „kogus“. Täitke tellimuslehel olevad andmeväljad. Lisage linnuke lahtrisse “Olen nõus e-poe ostutingimustega”. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Saada tellimus”.

2.3. E- tellimuse kinnitus saadetakse Teile elektronpostiga.

2.4 VANA TOOTE ÄRAVEDU

Tellides meie e-poest uue kodumasina pakume samaväärse vana seadme äravedu. Vana tagastatav toode peab olema kompaktne (nt. külmikul ei tohi eemaldada kompressorit, pesumasinal trumlit, jne.). Vana seade peab olema lahti ühendatud, puhastatud ja külmik sulatatud.

Vana seadme transporditasu on 15 eurot. Teenus valitav e-poes tootegrupis ``ERALDISEISVAD SUURED KODUMASINAD`` grupist TEENUSED.

Linnades Tallinn, Tartu, Pärnu, Haapsalu, Rakvere, Narva vana seadme äravedu korterist, kui valite uue toote kulleriga tuppa.

Valides kauba veo kulleriga maja ette, siis ka vana seade võetakse peale maja eest!

Kõikides maakondades on võimalik kodumajapidamisest pärinevaid elektroonikaseadmeid ära anda vastavates jäätmejaamades tasuta. Asjakohane teave teiste kogumispunktide kohta: www.eesringlus.ee.

2.5. Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

2.5 Toodete saadavus võib muutuda vastavalt lao hetkeseisule või tehniliste probleemide tõttu laoprogrammis.

3. TOODETE EEST TASUMINE

3.1. Makse aluseks olev e-tellimus saadetakse Teile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Palume enne tellimuse tasumist kontrollida, et tellimuses sisalduvad andmed vastavad Teie soovile.

3.2. Toodete eest saate tasuda:

  1. internetipanga kaudu
  2. ülekandega muul Teile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadiga)
  3. järelmaksuga - taotluse täitmine ostukorvis makseviiside valikus.

3.3. Toodete eest tellimuse alusel võib tasuda ettemaksuna 100%. Peale makse laekumist teavitatakse Teid toodete kohaletoimetamise ajast.

3.4. Juhul kui tellimuse eest tasute ettemaksuna 50% ulatuses tellimuse summast 3 päeva jooksul arvates tellimuse väljastamisest, tuleb ülejäänud 50% tasumisele kuuluvast summast tasuda 3 päeva jooksul arvates hetkest, kui Teid on teavitatud elektronposti teel valmisolekust toodete kohaletoimetamiseks.

3.5. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 3 päeva jooksul arvates tellimuse väljastamisest tasunud ettemaksu või Te ei ole 3 päeva jooksul arvates toodete kohaletoimetamise valmisolekust teatamisest tasunud ülejäänut 50% tasumisele kuuluvast summast.

3.6. Peale tellimuse eest tasumist väljastatakse Teile originaalarve koos kaubaga.

  

4. TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

4.1. Tooted koos eestikeelse kasutusjuhendi ja muude juurdekuuluvate dokumentidega toimetab AS Ottender & Valgmäe poolt valitud kullerfirma kohale eelnevalt kokkulepitud tähtaja jooksul. Võimalik tulla ise kaubale järgi meie kauplustesse vastavalt kaupluse  lahtioleku ajale või meie lattu aadressil: Harjumaa, Saku, Kivisalu tee 9, kell 9.00-16.00.

4.2. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa toodete eest tagastatakse Teile.

4.3. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, siis kullerfirma saadab tarnepäeva hommikul sõnumi kontakttelefonile, mis on välja toodud e-mailiga saadetud tellimuse kinnitusel. Sõnumis olevalt numbrilt võimalik küsida täpsemalt kulleri saabumisaega. Kaup tuuakse kaubikuga ligipääsetava kohani.

Juhul kui Teie poolt tellimise tegemisel esitatud sihtkohale juuredpääs eeldab eriluba või on eraldi tasustatud, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada AS Ottender & Valgmäed. Sellisel juhul on AS Ottender & Valgmäel õigus küsida kõrgemat transpordihinda, leppides selle suuruse eelnevalt Tellijaga kokku.

4.4. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

4.5. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. AS Ottender & Valgmäe ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.6. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja toodete väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud tootest teatada elektronposti aadressile myyk@kodumasinad.ee hiljemalt ühe tööpäeva jooksul peale toote kättesaamist. Vigastatud toode asendatakse või lepitakse Tellijaga kokku muu hüvituse viis.

5. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOODETE TAGASTAMINE

5.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist, oma tellimus tühistada, saates AS Ottender & Valgmäe elektronposti aadressile epood@kodumasinad.ee vastavasisulise teate koos arve numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.

5.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks, see tähendab, et tarbija peab asja käsitsema ja kasutama üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt teha seda poes. Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, saates AS Ottender & Valgmäe aadressile epood@kodumasinad.ee vastavasisulise teate, mis sisaldab järgmisi andmeid: tagastav toode; originaalarve number; arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda; aadress, kus tagastatavad kaubad asuvad ning tagastamise põhjus.

5.3. Tellimuse tühistamisel punkti 4.5 või punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest.

5.4. 14-päevase tutvumisõiguse alusel tagastatav toode peab olema kasutamata, puhas, originaalpakendis ja komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid, transpordipoldid, pakendamisel kasutatud materjal jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted). Juhul kui originaalpakend ei ole selle iseärasuste tõttu taastatav (vaakumkile vms.), siis peab toode olema pakendatud transpordiks sobival viisil, tagades toote säilimise.

Toote tagastamise otsesed kulud katab Ostja. Toote tagastus toimub AS Ottender & Valgmäe poolt valitud viisil ja ajal, leppides selles eelnevalt kokku Tellijaga.

5.5. Kui tagastatav toode ei vasta punktis 6.4 toodud tingimustele, on AS Ottender & Valgmäel õigus jätta toote maksumus tagastamata või teha seda osaliselt arvestades toote väärtuse vähenemist tingimuste rikkumise tõttu. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise summaga on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud kannab pool, kelle seisukoht ekspertotsusega osutus põhjendamatuks.

6. GARANTII JA NÕUETELE MITTEVASTAVATE TOODETE TAGASTAMINE

6.1. Kõikide AS Ottender & Valgmäe  poolt maaletoodud ja Eesti Vabariigis müüdud kodumasinate ning muude elektroonikaseadmete kohta kehtib tavatarbijale VõS § 218 sätestatud pretensioonide esitamise aeg 2 (kaks) aastat ostukuupäevast või asja üleandmise kuupäevast arvates, kui see on eraldi fikseeritud ostudokumendil. 

Kui seade osutub pretensioonide esitamise õiguse ajal defektseks varjatud materjali-, konstruktsiooni- ja/või valmistusvigade tõttu, kõrvaldab AS Ottender & Valgmäe poolt volitatud remondifirma defektid või vahetab toote osad ümber vastavalt kehtivatele seadustele ja alltoodud tingimustele. Kui seadme remont  kohapeal on võimatu, toimub  transport volitatud remonditöökotta AS Ottender & Valgmäe poolt valitud viisil ja kulul.  Tasuta vedu remonditöökotta kehtib ainult suuremõõtmeliste seadmete puhul

6.2 Tasuta remonti teostatakse ainult nendele seadmetele, mida on kasutatud vastavalt nende kasutusjuhendile kodustes tingimustes. Firma nimele ja kasutusse ostetud seadme puhul annab AS Ottender&Valgmäe seadmetele garantii 3 kuud.

6.3 Tasuta remondi õigus kehtib ainult originaal ostudokumendi (millel on volitatud müüja nimi, ostukuupäev ja tootemudel) esitamisel koos defektse seadmega.

6.3.1. Tasuta remonti ei teostata, kui seadme andmeplaat või -kleebis on eemaldatud, seda on muudetud või tehtud mitteloetavaks.

6.3.2. Tasuta remonti ei teostata järgmistel juhtudel:

 a) Transpordikahjustused

b) Seadme hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest ja/või kasutamisest ning ülekoormamisest põhjustatud vead

c) Seadme paigaldus- ja kasutusjuhendist ning ohutusnõuetest mittekinnipidamisest seadme paigaldamisel, voolu- ja/või veevõrku ühendamisel tekkinud vead. (NB! Kõik seadmed on mõeldud ühendamiseks maandatud pistikupessa.)

d) Kui seadet on remontinud selleks volitamata isik või remondifirma

e) Maaletoojast sõltumatutel põhjustel (õnnetused, äike, tulekahju, veekahjustused, pingekõikumised vooluvõrgus, lühised, katlakivi jms) tekkinud vead

f) Seadme vigastamisel mehaaniliselt või keemiliste ühenditega

g) Loomulikust kulumisest tingitud vigade puhul.

6.3.3.Tasuta kõrvaldamisele ei kuulu seadme töötamise seisukohalt ebaolulised vead nagu pinnakriimustused, värvimuutused jms, mis on tekkinud seadme kasutamise käigus. Samuti ei kuulu tasuta asendamisele normaalsest kulumisest tingitud osade rikked nagu hõõglambid, kaitsmed, liigutatavad ning kergelt purunevad klaas- ja plastmassosad (nupud, käepidemed, külmikute riiulid jms)

6.4.Tasuta remont pretensiooniaja jooksul ei hõlma toote puhastamist, hooldamist, kasutamise õpetamist. Loetletud põhjustel toimunud remondifirma visiit kuulub tasustamisele vastavalt firma hinnakirjale.

6.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

7. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

7.1. AS Ottender & Valgmäe vastutab Teie ees ja Teie vastutate AS Ottender & Valgmäe ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. AS Ottender & Valgmäe ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida AS Ottender & Valgmäe ei saanud mõjutada ning mille saabumist AS Ottender & Valgmäe ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8. MUUD TINGUMUSED

8.1. Kõiki kodumasinad.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. AS Ottender & Valgmäe ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.

8.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.3. Teie ja AS Ottender & Valgmäe vahel seoses kodumasinad.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

8.4 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.